LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vyřídíme za Vás pojistnou událost na vozidle. Veškerou komunikaci s pojišťovnou při pojistné události vyřídíme za Vás.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Nejprve je s námi třeba sepsat plnou moc. Bez plné moci nemůžeme zahájit řešení pojistné události. Plná moc nás zplnomocňuje k převzetí pojistného plnění (abyste nám nemuseli opravu vozidla hradit) a k jednání s pojišťovnou.

Pojistná událost
Jedná se o nahodilou skutečnost, kterou stanovuje pojistná smlouva nebo zvláštní právní předpis, na který se pojistná smlouva odvolává a navazuje na ni povinnost, aby pojistitel poskytl pojistné plnění.

Dopravní nehoda
Je událost v provozu na pozemních komunikacích (např. havárie nebo srážka), která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Pojištění plátce DPH
Je-li pojištěný plátce DPH a výše nákladů na opravu poškození v rámci pojistné události obsahuje vyčíslení DPH, poskytne pojistitel (Vaše pojišťovna) pojistné plnění bez DPH.

BUDEME OD VÁS POTŘEBOVAT TYTO DOKUMENTY:

  • osvědčení o registraci vozidla část II. (tzv. velký techničák)
  • leasingovou nebo úvěrovou smlouvu (platí tehdy, pokud je vozidlo spláceno)
  • řidičský průkaz
  • pojistnou smlouvu o doplňkovém pojištění (havarijním nebo připojištění skla/skel)
  • neplatí, pokud jste v roli poškozeného.
  • vyplněný Záznam o dopravní nehodě. Není potřeba, pokud dopravní nehodu řešila Policie ČR
  • vyplněný záznam o dopravní nehodě dodejte i v případě, že je příčinou vzniku pojistné události jiný děj než dopravní nehoda.
  • potvrzení účasti na dopravní nehodě vydané Policií ČR. Neplatí v případě, že dopravní nehodu neřešila Policie ČR a bude doložen Záznam o dopravní nehodě.
  • úřední záznam vydaný Policií ČR, pokud škoda na vozidle vznikla vandalismem nebo odcizením části vozidla.