REGISTR VOZIDEL

Vyřídíme za vás úkony v registru vozidel i registru řidičů.

DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ:

  • originál faktury
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (kartička, která se vozí s sebou ve vozidle)
  • úředně ověřenou plnou moc od majitele vozidla
  • soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla
  • službu zajišťujeme pro území celého hlavního města Prahy.